Superkoralowce

Słyszeliście o superkoralowcach?

Co to oznacza?

Pracujemy, prowadzimy szkółkę, sadzimy koralowce. Ale jest ryzyko, że kolejna fala ocieplenia zniszczy efekty naszej pracy. I nie tylko naszej ale i innych organizacji na całym świecie, które pracują prazy odbudowie rafy.

Dlatego naukowcy i praktycy koncentrują swoje wysiłki na poszukiwaniu superkoralowców, czyli koralowców różnych gatunków o ponadprzeciętnej osobniczej odporności na zmiany temperatury. Stworzona z nich rafa może przetrwać zmiany klimatyczne. A prace nad pozyskaniem i rozmnażaniem superkoralowców jest jednym z najbardziej obiecujących sosobów na ocalenie koralowców w skali całej planety.

Skąd się biorą superkoralowce?
Są na Malediwach miejsca, gdzie ostatnia fala ocieplenia przeszła, pozostawiając za sobą ogromne połacie martwej rafy. Wśród tych martwych szczątków możemy czasem znaleźć żywe koralowce, które jako nieliczne przetrwały i dobrze sobie radzą. To one właśnie mają odporność większą niż przeciętna i są tak cenne dla przyszłości koralowców na naszej planecie. A uzyskane z nich metodą fragmentacji potomstwo odziedziczy te same cechy.
Podczas przesadzania koralowców z rafy Maamigili mamy podobną sytuację. Z powodu unoszącego się wszędzie pyłu stan wody jest tak zły, że zdecydowana większość koralowców choruje lub umarła. Zabieramy stamtąd te kolonie, które nadal żyją i najzdrowsze, czyli najbardziej odporne na niekorzystne warunki. Ponadto rafa Maamigili leży bardzo płytko, na głębokości około metra, czyli temperatura wody jest tu wyższa niż przeciętnie i podlega większym wahaniom. Koralowce, które tu żyją, są zatem odporne również na wahania temperatury.

Chcemy, aby przynajmniej część z nich okazała się superkoralowcami i dała początek rafie, która przetrwa zmiany klimatyczne. To jest marzenie i plan Marii, naszej założycielki.

Ale jak mówi nasz ekspert Karl, wszystkie koralowce są super. Nie tylko superkoralowce.